Lepené stavebno-stolárske výrobky

Nosným programom stavebno-stolárskej výroby je produkcia konštrukčne a dizajnovo variabilného sortimentu stolárskych výrobkov z masívu na báze lepených profilov škárovkovitého typu, lepených lamiel, z opracovaného reziva alebo z tradičného masívu z guľatinových, polguľatinových, hranených alebo polohranených profilov.

Stolárske výrobky sú vyrábané výhradne nesériovo na objednávku, konkrétne na daný účel a stavebný objekt – napr. pre sauny, podkladové rošty. Do programu stolárskej výroby sú zahrnuté aj výrobky podlahovej a obkladovej palubovky a komponenty stolárskych výrobkov ako polotovarov.