Profilované obkladové výrobky

Profilované smrekové drevo používané na obkladanie exteriéru a interiéru stien, podláh, stropov.

Tatranský profil – obkladový profil sušený hrúbky 14,18,20,25 mm

Palubovka – okladová, podlahová hrúbky 20,25,27,30,40,50 mm

Zrubový obklad – interiérový, exteriérový hrúbky 30,35,40,45 mm