PEFC certifikát

Spoločnosť HOLDES získala v roku 2017 certifikát PEFC, v roku 2022 znova predĺžila jeho platnosť certifikačným auditom, ktorý vykonala spoločnosť SGS Slovakia spol. s r.o. (číslo certifikátu: SGSCH-PEFC-COC-210011) podľa Technického dokumentu TD SFCS 1004:2020 Spotrebiteľský reťazec produktov z lesa a drevín – požiadavky.

Prostredníctvom podpory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov teda zabezpečujeme v celom dodávateľskom reťazci lesných produktov, že drevo a nedrevné produkty lesa sú produkované za dodržiavania najvyšších ekologických, sociálnych a etických štandardov. Vďaka svojej značke tak dokážu zákazníci a spotrebitelia identifikovať výrobky z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom.

Tepelné ošetrenie dreveného obalového materiálu

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave nám v roku 2021 vydal Osvedčenie č. OP/4759/2021, že zariadenie Sušiareň reziva ZLSM – 4 x 1,2 – 3 x 1,2 – 6,52 je spôsobilé zabezpečiť tepelné ošetrenie dreveného obalového materiálu podľa požiadaviek fytosanitárnej normy FAO ISPM č. 15. Takto tepelne ošetrené výrobky sú označované našou IPPC značkou SK-1623.